Geschiedenis Posthuma Skildersbedriuw

Te koop ,schildersbedrijf te bevragen bij U.J. Romkema, door deze advertentie naar Ruerd Posthuma te sturen, heeft zijn verloofde Hinke Tiemstra de basis gelegd voor Posthuma Skildersbedriuw.
Ruerd Posthuma is getrouwd met Hinke Tiemstra en heeft het schildersbedrijf overgenomen.

De beide ondernemers

De beide ondernemers

In die tijd waren er veel kleine bedrijven. In Hommerts waren er maar liefst drie schilders. En die hadden alleen Hommerts e.o. als werkgebied.
In de oorlogsjaren was er weinig werk voor de schilder, en dus hield Ruerd zich naast het schilderen bezig met het maken van klompen en schoonmaken.

Ruerd Posthuma

Ruerd Posthuma

Na de oorlog zijn ze naar Dokkum verhuisd om daar hun werk voort te zetten.
Na Dokkum kon Ruerd een bedrijf in Leeuwarden overnemen, en zijn ze verhuisd naar Leeuwarden.

Skilderssaek Oeverstrjitte

Skilderssaek Oeverstrjitte

Na een tijd in Leeuwarden gewerkt te hebben, besloot Ruerd om naar Easterein te gaan, alwaar het bedrijf vanaf 1961 nog steeds zijn thuisbasis heeft.
Eerst aan de Tsjerkebuorren,

Pand aan het Skilplein

Pand aan het Skilplein

daarna aan de Wynserdyk.

Opening door drs. de Bruin

Opening door drs. de Bruin

foto04

Uitnodiging

Het schildersbedrijf is in 1980 overgenomen door Teake Posthuma. Teake is in 1984 getrouwd met Marieke van der Laan. De zaak werd veranderd van een eenmanszaak naar een v.o.f.

De beide vennoten

De beide vennoten

In het jaar 2000 is een nieuw pand gebouwd aan de Fabrykswei.

Het bedrijfspand aan de Fabrykswei

Het bedrijfspand aan de Fabrykswei