Wolkom!

Posthuma skildersbedriuw is in lytsskalige undernimming mei in sterk persoanlike bining nei de klant ta.
It bedriuw is yn 1939 oprjochte troch Ruerd Posthuma. Sjoch foar it ferlyne op Skiednis Posthuma skildersbedriuw.
Ein 1980 is it bedriuw oer nommen troch Teake Posthuma en om te sjen hoe oft it der no foar stiet sjoch nei it bedriuwsprofiel

Posthuma Skildersbedriuw v.o.f. bestiet út trije ûnderdielen, te witten:

Wurk wat wij als Posthuma Skildersbedriuw ûnderhannen en dien hawwe.