Advys foar Doch-It-Self’ers

Advys foar it goed meitsjen fan ferf- en behangwurk.

Advys 1: wolle jo behingje, tink der om dat jo de ûndergrûn goed skjin hawwe! Dit kin dien wurde mei in stikje skuorpapier en dernei ôfstofje.

Mei it flakke behang fan de lêste tiid is it belangryk dat de ûndergrûn goed flak is.